5392576983203840 Toupo Store Brauer Liquid Ca Mg Zn 兒童鈣鎂鋅口服液 200毫升 送給1歲+寶寶最好的✨Brauer 液體鈣鎂鋅200ml✨ 💜99.9%不含糖👍 不僅呵護寶寶的牙齒💛有助於營養均衡,利於寶寶長高,💚增強寶寶抵抗力,改善寶寶挑食厭食❤增強寶寶骨骼生長,改善寶寶腸胃健康💙幫助寶寶安穩睡眠,茁壯成長。1-3歲7.5ml/天,4-13歲15ml Product #: toupo-Brauer Liquid Ca Mg Zn 兒童鈣鎂鋅口服液 200毫升 2022-07-31 Regular price: $HKD$234.0 Available from: Toupo StoreIn stock